Tears From Polaris

P 99.95

DESCRIPTION

Shin was a star lover. Batid niyang kahit kailan ay hindi niya maaabot ang mga bituin sa kalangitan pero tanggap niya iyon. But then Polaris entered her life. He was named after the brightest star. True to the meaning of his name, he was the brightest star in her life.

Kaya lang ay may ibang babae nang itinatangi si Aris. Alam niyang kabilang na rin ito ngayon sa mga bituing hindi mapapasakanya. But she was willing to give it a try.

When she was given a chance, she took the risk. Gumawa siya ng paraan para mapasakanya si Aris kahit panandalian lamang. Walang kasiguruhan kung mamahalin siya nito in return. That was the risk of loving a star, she realized.

Ngunit paano kung magbago ang ikot ng mundo at mapagtanto ni Aris ang halaga niya? Handa pa ba siyang tanggapin itong muli sa buhay niya kahit alam niyang lagi lang siyang second best sa listahan nito? Will she take the risk again if she would see the tears from his eyes?