A Song For You

P 99.95

DESCRIPTION

The first day na nakita ni Tessa si Geo ay nasabi na niya sa kanyang sarili na ito ang lalaki para sa kanya. Kaya laking tuwa niya nang isang araw ay nilapitan siya nito at pinuri sa kanyang pagtugtog ng piyesa ni Beethoven sa music room ng unibersidad na pinapasukan nila. Simula noon ay hindi na siya tinigilan nito hanggang sa mapulot nito ang papel na sinulatan niya ng flames nilang dalawa. Laking tuwa niya nang magtapat ang binata ng pag-ibig sa kanya. Pero ang tuwang iyon ay napalitan ng sakit nang makita niya itong may kasiping na ibang babae.

Gumuho ang mundo ni Tessa sa mga panahong iyon and she decided to pursue her Juilliard dream na minsan na niyang tinanggihan. Naging matagumpay naman siya sa larangang pinili at nabigyan ng break para maging assistant musical director sa isang play na itatanghal sa Pilipinas. After four years ay nagbalik siya sa bansa para magtanghal ng "Elisabeth" at nagtagpong muli ang kanilang landas ni Geo.

Nagsusumamo ang binata sa kanya at humingi ito ng kapatawaran sa kanya. Naramdaman niyang sa sa pagkikita nilang iyon ay ito pa rin ang nagmamay-ari ng kanyang puso. Dapat bang patawarin ni Tessa ang binata and give him another chance o ipaubaya na lamang niya ito kay Ellen, ang babaeng ipinagpalit sa kanya four years ago?