Ang Fiance Kong Hudas

P 145.00

DESCRIPTION

Naranasan mo na bang tawirin ng taong mahal mo ang dagat at bundok makalayo lang sa’yo?

Isang simpleng third year high school lang ako na walang alam gawin kundi ang magpasarap sa buhay. Prinsesa ako kung ituring ng mga magulang ko, pero bumaligtad ang lahat nang dumating SIYA sa buhay ko. Ginawa niya akong utusan, katulong, alipin, mutsatsa... balewala lang ako sa kanya.

Para akong nasa langit noong wala pa siya, pero sa isang iglap namalayan ko na lang na nahulog na pala ako sa bitag niya, napapaligiran na ako ng apoy at nadala na niya pala ako sa impiyerno. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Sa madaling salita, hudas siya!

Lahat na yata ng kasuklam- suklam at masasamang ugali sa mundo ay inangkin na niya. Hindi ko nga alam kung anak siya ng Diyos o kampon ni Satanas. Nasabi na yata niya lahat ng pwedeng makasakit sa damdamin ko. Tinanggap ko ang lahat, tinanggap ko kung ano siya. Pero isang bagay lang talaga ang hindi ko matanggap...nahuli na ng demonyo ang puso ko. Nahulog na ako sa pinakamasamang tao sa buong mundo. Mahal ko na... ang fiance kong hudas.