The Thin Line Between Love & Hate

P 99.95

DESCRIPTION

Ano nga ba ang mananaig sa puso ng isang tao kapag nagmahal siya pero ang isa sa tao na malapit sa mahal mo ay may malaking pagkakakasala sa’yo? Would you forgive and forget? O, magagawa mong kalimutan at talikuran ang taong mahal mo para lamang pasakitan ang taong nagkasala sa’yo?

This is a story of a man who decided to get revenge to someone who did very terrible things in the past. But along the way, he felt in love to an only daughter of his enemy. Magagawa niya pa bang makalimot at magpatawad? O tulad ng kanyang plano ay isasantabi niya ang anumang nararamdaman niya sa babaeng mahal niya para lamang makapaghiganti?

There’s always a thin line between love and hatred... ano ang pipiliin niya?

"Huwag mong isipin na dahil paghihiganti lamang ang pakay ko ay hindi na kita minahal... dahil kung napaibig kita ay napaibig rin ako sa’yo along the way..."