Make Me Yours

P 99.95

DESCRIPTION

Kapansin-pansin ang sunod-sunod na kamalasan sa pamilya ni Amber. At sa pagsulpot ng kaibigan ng kanyang Lola Yiu Shan na si Jin Mei ay nalaman niya ang dahilan kung bakit—iyon ay nag-ugat sa pagsumpa sa kanyang pamilya ng asawa ni Jin Mei—na dapat ay siyang mapapangasawa ni Lola Yiu Shan.

At para daw maputol ang sumpa, kailangang madugtungan ang naudlot na relasyon sa nakaraang panahon sa kasalukuyan... at iyan ay sa pamamagitan ng pagpapakasal ng may dugong Li -na walang iba kundi si Amber, at dugong Yu—at iyon ay walang iba kundi ang apo ni Jin Mei na si Gabe.

Pero hindi puwedeng pakasalan ni Amber si Gabe--dahil natuklasan niyang si Gabe pala ay "unregistered member ni Eva."

Ngunit hindi pa rin pala ligtas si Amber sa kasalan…dahil ang kapatid nitong si Euhan Yu, hindi lang lalaking-lalaki kundi napakaguwapong lalaki.

At hindi naman nahirapan si Amber, dahil kay bilis niyang minahal si Euhan.

Kung matutuloy ang kasal nila ni Euhan, she was like hitting two birds with one stone: mapuputol na ang sumpa ay magkakaroon pa siya ng guwapong-guwapong asawa...