Babysitting the Young Master Book 3

P 128.00

DESCRIPTION

Ilang taon ring naghintay si Rash gayong mula pa pala noon ay nasa harapan na niya ang taong hinahanap niya. She could deny it all she want, but her heart can’t do the lying anymore. Ngayong alam na niya ang totoo, hindi niya maiwasang mapuno ng mga tanong tungkol sa nakaraan niya. Sino nga ba si Kara at bakit kailangan nitong magpanggap bilang siya at paniwalain si Dylan na siya nga ang kababata nito?

Desidido si Rash na ipaalam kay Dylan ang totoo, pero paano niya iyon masasabi iyon kung maging ang pakinggan siya ay hindi nito magawa?