My Chinito Boss

P 135.00

DESCRIPTION

She’s clumsy. He’s impatient.

She’s Ms. free-spirited hipster girl who doesn’t care about her looks. He’s Mr. Arrogant who always looks smart and awesome in a suit.

She believes in happily ever after. He doesn’t believe in true love.

She’s his secretary and he’s her new boss.

She loves him. He loves her…not.

Mabilis pa sa instant coffee ang pagkahulog ng puso ni Sam sa bagong boss kahit pa madalang pa sa patak ng ulan ang mga ngiti nito. Ngunit, hindi niya inakalang ang lalaking magiging laman ng kanyang mga panaginip at pangarap ay siya ring magiging simula ng kalbaryo ng buhay niya. Wala sa hinagap niya na ang tall, chinito and expensive Korean boss at pinaka-rigid na lalaking nakilala niya ay twin brother pala ni Hitler.

They went to Seoul, Korea for a business proposal and to find out about her descendant, her identity, ang free round trip ticket at ang tungkol sa demanding, arogante at masungit na si Jae-Sun Choi na isa palang miyembro ng Kkangpae (깡패) o Korean Mafia.