The K-Pop Star and I

P 128.00

DESCRIPTION

When Hallyu Wave invaded the Philippines, nagtatago marahil si Joy sa kuweba. Wala kasi siyang ideya na ang Korean na na-assign sa kanya bilang personal assistant nito sa mga araw na ipamamalagi nito sa Pilipinas ay isang sikat na K-Pop Idol!

Iyon ang araw na babago sa normal na buhay ni Joy. At matatagpuan niya na pati ang puso niya ay na-invade na rin ng K-Pop Idol na ito. Guguluhin nito ang buong pagkatao niya. She’d be living a fairytale life that every fangirl had ever dreamed of.

Pero posible kayang ma-fall ang isang Prince Charming sa ambisyosang frog?